G A P G R U P

Yükleniyor

GALVANİZ&ÇELİK

Sıcak Daldırma Galvaniz

Sıcak daldırma galvaniz (SDG), erimiş çinko içeren kettle içine çeliğin daldırılması işlemidir. Diğer korozyon önleyici yöntemlere göre basittir ve belirgin bir avantaj sağlar. Çelik, kettle içinde iken, erimiş çinko ile reaksiyona girer ve çeliğe üstün bir koruma sağlayan metalürjik bir alışım kaplama oluşur.

İşlemin sonunda, metal yüzey mikron düzeyinde zırh plakası ile kaplanır. Bu zırh plakası birçok farklı atmosterik koşullarda metalin paslanmasını enteller. Sıcak daldırma galvanizli (SDG) bir ürün, herhangi bir bakım veya onarım gerektirmeden yıllarca kalabilir.

Sıcak daldırma galvaniz (SDG), çeliği korumak için bilinen en iyi yöntemdir. Dayanıklılık, uzun ömür, düşük maliyet sıcak daldırma galvanizin (SDG) artılarıdır. Çeliğe eşsiz bir koruma sağlayan sıcak daldırma galvaniz (SDG) çeşitli pazarlarda kullanılır. Zorlu ortamlarda kullanılan çelik ürünlerin aısız uygulamaları sıcak daldırma galvanizden (SDG) yararlanır.

Sıcak daldırma galvanizli çelik uygulamaları gelişmeye devam etmekte ve her zaman yeni pazarlar ortaya çıkmaktadır. Sıcak daldırma galvaniz, alışılmış koruma yöntemlerinin ötesinde daha fazla ön plana çıkmaktadır. Düşük maliyet, dayanıklılık, uzun ömür, kullanılabilirlik, çok yönlülük, sürdürülebilirlik ve estetik gibi başka nedenlerden ötürü de sıcak daldırma galvaniz her zaman tercih sebeidir.

Galvaniz sonrası oluşan alaşım katmanları

Çeliğin galvaniz yolu ile koruma kararı her zaman tasarım ve maliyet öncesi alınmalıdır. Tasarımcı, imalatçı ve galvanizcinin aralarında görüşmeleri galvaniz prosesinden iyi sonuçlar elde etmek için gereklidir. Kolay askılama ergimiş çinkonun serbestçe yüzeylerden akmasını sağlayan tasarım, teknik ve estetik açıdan kaplamanın kalitesini artırır

Aydınlatma ve Projektör Direkleri

Geniş bir kullanım alanına sahip aydınlatma direkleri; poligon, yuvarlak kesitli ve boru tip olarak üretilebilmektedir. Üretimler müşteri şartnamelerine ve/veya ulusal-uluslararası şartnamelere ve standartlara göre yapılmaktadır.

Aydınlatma Direkleri Üretim Kategorileri:

 • • Standart aydınlatma direkleri
 • • Projektör direkleri
 • • Stadyum aydınlatma direkleri
 • • Asansörlü projektör direkleri
 • • Dairesel aydınlatma direkleri
 • • Dekoratif aydınlatma direkleri
Aydınlatma Direkleri Başlıca Kullanım Alanları:
 • • Şehiriçi ve şehirdışı otoyol ve çevre yolları
 • • Bulvar, cadde ve sokaklar
 • • Köprü ve yaya geçitleri
 • • Havaalanları, limanlar, gar ve terminaller,
 • • Stadyum ve diğer spor tesisleri,
 • • Tarihi ve turistik alanlar,
 • • Otopark ve alışveriş merkezleri
 • • Park ve bahçeler
Söz konusu direkler kullanım amaçları ve kullanım yerlerine göre her boyda, galvanizli ya da boyalı olarak GAP ÇELİK tesislerinde üretilebilmektedir. Direkler uluslararası standartlara ve müşterinin şartnamesine uygun olarak paketlenmekte, müşterinin istediği yer ve şekilde teslim edilmektedir.

Enerji Nakil Hattı Direkleri

Enerji nakil hatları genel olarak; standartlara bağlı kalınarak inşa edilen, üretilen elektrik enerjisinin elektrik tüketim bölgeleri yakınlarındaki transformatör istasyonlarına iletimini veya bu istasyonlardan son tüketiciye dağıtımını sağlayan, farklı konstrüksiyon yapılarına sahip direkler, iletkenler, topraklama ekipmanları, hırdavat takımları ve izolatör ekipmanları gibi malzeme gruplarından meydana gelen taşıma hatlarıdır ve bu hatlarda kullanılan direklere Enerji Nakil Hattı direkleri denilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre Enerji Nakil Hattı Direkleri:

 • • Taşıyıcı Direkler: Görevleri yalnızca iletkenleri taşımak olan ve iletkenlerin taşıyıcı bağ ile bağlandığı doğrusal güzergahta ya da köşede kullanılan direklerdir.
 • • Durdurucu Direkler: Görevleri hem hat iletkenlerini taşımak, hem de durdurucu bağ ile bunları tespit etmek olan, doğrusal güzergahta ya da köşede kullanılan direklerdir.
 • • Atlama Direkleri: Üzerlerinde önemli trafik bulunan karayolu, suyolu veya demiryolu gibi yerlere özel olarak yapılmış direklerdir.
 • • Son Direkler (Nihayet Direkleri): Hattın başlangıcında ya da sonunda kullanılan direklerdir.
 • • Ayırım (Dağıtım) Direkleri: Bir ya da daha çok hattın ayrıldığı yerlerde kullanılan direklerdir.
GAP ÇELİK kendi deneyimli proje grubuyla her türlü direk tasarımını, statik hesaplarını ve imalatını gerçekleştirmektedir. Ayrıca uluslararası kabul görmüş test istasyonlarında talep halinde yük testlerini de yapmaktadır. Bununla beraber, talep halinde müşterinin verdiği direk tasarımı kullanılabilmektedir.

Yeni bir tasarımın uygulanması halinde direklerin mutlaka prototipi imalattan sonra Üretim Planlama, Proje Uygulama ve İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz marifeti ile monte edilmektedir. Bu montaj esnasında varsa imalat hataları düzeltilmekte ve imalat kartlarına işlenmektedir. Müşteri tarafından talep edilmesi halinde müşteri ve/veya son kullanıcının temsilcilerinin de prototip kontrol işlemine katılması sağlanmaktadır. Tüm detayların kontrol edilmesi ve varsa tüm revizyonların projelere işlenmesini takiben seri imalata geçilmektedir.

Direkler uluslararası standartlara ve müşterinin şartnamesine uygun olarak paketlenmekte, müşterinin istediği yer ve şekilde teslim edilmektedir.

Şalt Sahası ve Trafo Merkezi Konstrüksiyonları

Şalt sahası; güç trafoları, baraları ve diğer bütünleşik elemanları ile elektrik enerjisinin üretimden iletim sistemine ve iletim sisteminden de dağıtım şebekesine aktarılması işleminin bağlantı noktasında yer alan tesislerdir. Şalt sahalarında trafolar aracılığıyla elektrik alçaltılıp veya yükseltilerek istenilen iletim seviyesine getirilir aynı zamanda bunun dışında da önemli fonksiyonları gerçekleştirilir. Kısaca gerilim enerji nakil hatlarından elektrik enerjisini alarak, orta ve alçak gerilime indirip tüketicilere dağıtır.

Trafo Merkezi Türleri:
• Hava yalıtımlı açık şalt sahalı trafo merkezleri (AIS): Genel olarak 36 kV’tan 800kV’a dek olan ve açık şalt sahalı olarak kurulan tesisler.
• Açık ve kapalı alanlarda kurulan SF6 gazı ile yalıtılmış kapalı ve mahfazalı trafo merkezleri (GIS): Orta gerilimi alçak gerilime düşürmek için kapalı / mahfazalı mekanlarda kurulan trafo tesisleri.

• Mobil trafo merkezleri: Acil enerji ihtiyacı, geçici enerji talebi ve ilave güç ihtiyacı gereken durumlarda bu ihtiyacı karşılamak için taşınabilir platformlar üzerinde imal edilen trafo ve dağıtım merkezleri.
GAP ÇELİK tesislerinde, kendi deneyimli ekibi ile Trafo Şalt Sahası ve indirici merkezlerinde kullanılan tüm çelik imalatlarını kafes tip kolon-kiriş mesnet, A tipi kaynaklı kolon, kaynaklı mesnet, H/I veya boru/ kutu kaynaklı mesnet şeklinde yapabilmektedir. Üretimimiz dünya standartlarına ve teknik şartnamelere uygun olarak, üretilmekte ve TS 914 EN ISO 1461 - ASTM A123 standartlarında galvaniz kaplanmaktadır.

ndüstriyel Çelik Konstrüksiyon İmalatları

GAP ÇELİK tesislerinde, enerji sektörüne yönelik üretimlerinin yanı sıra endüstriyel tesis çelik konstrüksiyonları, civatalı ve kaynaklı fabrika binaları, depolar, çelik bina ve çatılar hafif çelik profiller, damper dorse ve kasa çelikleri olmak üzere geniş bir yelpazede her türlü çelik imalatlarını ve montaj işlerini de yapabilmektedir.

Her türlü çelik imalatları ile ilgili olarak, tasarım, projelendirme, statik çalışma ve yüksek kalite ve hassas işçilikle, dünya standartlarına ve teknik şartnamelere uygun olarak üretim ve TS 914 EN ISO 1461 - ASTM A123 standartlarında galvaniz ve/veya boya kaplama yapabilmesinin yanı sıra üretimini yapmış olduğu ürünleri işinde uzman şantiye ekipleri ile montaj da edebilmektedir.