G A P G R U P

Yükleniyor

GAP ENERJİ

Güneş Enerji Santrali yatırım aşamaları

- Tesisin kurulacağı arazi ve/veya çatının keşfi,
- Proje saha keşfinden elde edilen veriler ışığında mekanik ve elektrik proje ve tasarımların yapılması,
- Proje onay ve tesis izinlerinin alınması,
- Santralde kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve tedariğinin yapılması,
Santralin ve ihtiyaç olması durumunda ENH hattının kurulması,
- TesisinTest ve devreye alınması,
- Kabul Süreçleri,
- İşletme ve bakım hizmetleri.

GAP ENERJİ, Ges yatırımcı müşterilerine ilk başvurudan santralin geçici kabulüne kadarki yatırım sürecinde proje geliştirmeden, malzeme tedariğine, kurulumdan geçici kabul işlemlerine kadar her safhada hizmet vermektedir.